Cấu hình website

lễ kết nạp đoàn viên mới và tập huấn công tác đoàn năm học 2022-2023 09/11/2022 02:42

                                                                   ...

hội diễn văn nghệ chào mừng 60 năm ngày thành lập trường cao đẳng cơ điện và cntp hà nội 09/11/2022 02:39

                                                                   ...

hội nghị tổng kết thi đua năm học 2021-2022 khối thi đua các trường thuộc công đoàn nông nghiệp và ptnt việt nam 25/07/2022 05:57

Tác giả: Ths Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn