Cấu hình website

công đoàn trường cao đẳng cơ điện và công nghệ thực phẩm hà nội tổ chức thành công đại hội lần thứ xv, nhiệm kỳ 2023-2028 08/05/2023 09:12

Công đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội tổ chức thành công Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028 Sáng ngày...

lễ kết nạp đoàn viên mới và tập huấn công tác đoàn năm học 2022-2023 09/11/2022 02:42

                                                                   ...

hội diễn văn nghệ chào mừng 60 năm ngày thành lập trường cao đẳng cơ điện và cntp hà nội 09/11/2022 02:39

                                                                   ...