Cấu hình website

Tên đơn vị:  KHOA CƠ KHÍ – ĐỘNG LỰC

Địa chỉ: Phòng 207 – Dãy nhà A1

I. Cơ cấu tổ chức:

1. Tống số: 11 giáo viên, giảng viên.

– 01 Trưởng khoa

– 02 Tổ bộ môn:

+ Tổ môn Công nghệ Hàn – Cắt gọt kim loại

+ Tổ môn Công nghệ Ô tô.

2. Trình độ chuyên môn:

- Thạc sĩ: 06

- Đại học: 05

II. Chức năng:

Đề xuất nội dung, tổ chức quá trình đào tạo các nghề:Công nghệ hàn; Cắt gọt kim loại; Công nghệ ô tô; Sửa chữa xe máy; Cơ điện nông thôn; Sửa chữa cơ khí; Vận hành lò hơi; Vận hành cầu trục…) trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, theo sự phân cấp của Nhà trường và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của khoa trước hiệu trưởng.

III. Nhiệm vụ:

1.  Xây dựng kế hoạch công tác giáo viên của khoa hàng năm theo quy định. Tổ chức thực hiện dạy và  học các mô đun/môn học chuyên môn và các môn học kỹ thuật cơ sở của ngành, đôn đốc giáo viên thực hiện các hoạt động giáo dục theo chương trình kế hoach, đào tạo hàng năm của nhà trường.

+ Theo dõi giảng dạy của giáo viên theo tiến độ và lịch trình;

+ Đánh giá tổng kết việc giảng dạy của giáo viên cuối học kỳ, năm học và khóa học;

+ Kiểm tra giáo viên thực hiện các công tác giáo vụ

+ Phối hợp với các phòng chức năng, tổ chức các hoạt động thi và kiểm tra

+ Hàng năm tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, góp ý xây dựng tiến độ đào tạo, đề xuất điều chỉnh, bổ sung chương trình, giáo trình các nghề, môn học/modul thuộc khoa.

2.  Quản lý, tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, đề cương bài giảng mô đun/môn học chuyên môn và các môn học cơ sở của ngành, xây dựng ngân hàng đề thi thuộc lĩnh vực đào tạo nghề của khoa khi được nhà trường phân công.

3. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, xây dựng các mô hình học cụ, ứng dụng khoa học công nghệ liên quan đến ngành nghề vào công tác đào tạo theo sự phân cấp của nhà trường.

4. Xây dựng kế hoạch và đề xuất với Nhà trường tổ chức thực hiện việc tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn,  nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong khoa.

5. Tổ chức các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên theo kế hoạch của Nhà trường

+ Lập sổ trích ngang học sinh, sinh viên các lớp để quản lý trong khoa;

+ Theo dõi tổng hợp và đề nghị thi đua - khen thưởng và kỷ luật của HSSV

+ Đề xuất xét học bổng cho học sinh, sinh viên trong khoa theo chế độ chính sách và quy định của trường;

+ Tổ chức các hoạt động ngoại khoá cấp khoa (Văn - thể - mỹ);

+ Tổ chức các hoạt động phòng chống tệ nạn xã XHcấp khoa;

+ Giáo dục đạo đức, tác phong công nghiệp, ý thức bảo vệ của công, ý thức tiết kiệm…

6. Quản lý việc chấp hành kỷ luật lao động của viên chức, giảng viên, giáo viên thuộc đơn vị.   

7. Đề xuất xây dựng kế hoạch bảo trì thiết bị và đồ dùng dạy học. Tổ chức thực hiện quản lý sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, máy móc thuộc lĩnh vực khoa quản lý nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo theo quy định của Nhà trường.

8.  Phối hợp khảo sát và lập kế hoạch vật tư và quản lý vật tư thực tập.

9.  Phối hợp với Trung tâm dịch vụ sản xuất và chuyển giao công nghệ trong việc quản lý HSSV đi thực tập và trải nghiệm thực tế theo kế hoạch của nhà trường

10. Tổ chức hoạt động thi giáo viên giỏi, học sinh, sinh viên giỏi các cấp theo kế hoạch hàng năm.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Họ và tên:

Ths. NGUYỄN DOANH MIÊN

Chức vụ:

Trưởng khoa Cơ khí – Động lực- Giảng viên CNô tô

Email: 

doanhmien@gmail.com

Điện thoại:

0972.291.558

 

Họ và tên:

Ths.TRẦN ĐỨC THỊNH

Chức vụ:

Trưởng bộ môn CN ô tô- Giảng viên CN ô tô

Email: 

thinhckdl2011b@gmail.com

Điện thoại:

0972.215.158

 


Họ và tên:

Ths. NGUYỄN THÀNH KIÊN

Chức vụ:

Trưởng Bộ môn Hàn và Cắt gọt Kim loại.

Giảng viên CN Hàn

Email: 

nguyenthanhkien80@gmail.com

Điện thoại:

0915.944.655

 


Họ và tên:

NGUYỄN VĂN ƯU

Chức vụ:

Giảng viên CN ô tô

Email: 

uuvannguyen@gmail.com

Điện thoại:

0989.317.669

 

 

Họ và tên:

Ths. PHAN THỊ BÍCH LIÊN

Chức vụ:

Giảng viên Cắt gọt Kim loại

Email: 

Senxanh311@gmail.com

Điện thoại:

0979.138.112

 

Họ và tên:

NGUYỄN VĂN HÙNG

Chức vụ:

Giảng viên CN Hàn

Email:

hunggo2020@gmail.com

Điện thoại:

0384.473.921

 

Họ và tên:

NGUYỄN VĂN TÂM

Chức vụ:

Giảng viên CN Hàn

Email: 

tamthu7885@gmail.com

Điện thoại:

0936.674.478

 

Họ và tên:

NGUYỄN VĂN HẢI

Chức vụ:

Giảng viên Cắt gọt kim loại

Email: 

nguyenhaicd16@gmail.com

Điện thoại:

0388.626.608

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Chức vụ:

Giáo vụ khoa - Giảng viên Cắt gọt kim loại

Email: 

huyenminhvuong@gmail.com

Điện thoại:

0944.641.279

 

Họ và tên:

Ths. PHẠM TIẾN HƯNG

Chức vụ:

Giảng viên Cắt gọt kim loại

Email: 

phamtienhung784@gmail.com

Điện thoại:

0915.020.762