Cấu hình website

Tên đơn vị: KHOA ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH – CÔNG NGHỆ  THÔNG TIN 

Địa chỉ: Phòng 204 – Dãy nhà A1

Giới thiệu: Tổng số giảng viên, nhân viên: 25

* Trong đó:

- Trình độ Thạc sĩ: 10; Đang theo học Cao học: 05; Trình độ đại học: 10

- Giáo viên giỏi cấp Quốc gia: 03; Giáo viên giỏi cấp Thành phố: 05; Giáo viên giỏi cấp Bộ: 05

I. Chức năng:  
Tham mưu, giúp việc Ban giám hiệu: quản lý chuyên môn, tổ chức các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập và thực tập tốt nghiệp của các nghề: Ðiện tử công nghiệp, Ðiện lạnh, Công nghệ thông tin theo đúng kế hoạch và tiến độ chung của Nhà trường.  Đảm bảo hệ thống âm thanh, hệ thống nghe nhìn, hệ thống máy tinh, máy điều hòa …và mạng Internet trong toàn trường.

II.  Nhiệm vụ: 
1. Xây dựng Ðề cương nội dung chương trình môn học, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tổ chức rút kinh nghiệm môn học của các nghề do Khoa quản lý. Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo, xây dựng và phát triển nghề mới.
2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ viên chức thuộc khoa. Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi thuộc khoa.
3. Xây dựng kế hoạch công tác giáo viên của khoa hàng năm theo qui định và đôn đốc giáo viên thực hiện.
4. Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc đầu tư mới cũng như bổ sung vật tư, thiết bị cho các phòng học chuyên môn, xưởng thực hành, tổ chức quản lý và sử dụng các thiết bị dạy học có hiệu quả theo đúng qui định của Nhà trường.
5. Tổ chức liên hệ địa điểm thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp và hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho học sinh trong khoa theo kế hoạch.
6. Tổ chức tuyển sinh và thực hiện đào tạo các lớp ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng nâng bậc cho công nhân các nghề thuộc khoa tại trường hoặc ở cơ sở sản xuất.
7. Tổ chức NCKH, phát triển công nghệ, tìm kiếm và thực hiện các hợp đồng sản xuất, tổ chức học thực hành kết hợp làm ra sản phẩm trong lĩnh vực chuyên môn khoa phụ trách.
8. Tổ chức và quản lý việc học tập, rèn luyện của học sinh thuộc khoa trong giai đoạn học ở trường cũng như thực tập sản xuất tại cơ sở.
9. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi nghề của khoa. 
10. Thực hiện các phong trào thi đua của Nhà trường trong giáo viên và học sinh của khoa. Nhận xét và đề nghị khen thưởng, kỷ luật trong học kỳ và năm học.
11. Quản lý giáo viên, CBVC trong khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Ðánh giá xếp loại CB,GV, CNV của khoa hàng kỳ chính xác.
12. Hướng dẫn lập, quản lý lịch giảng dạy, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo dục, chủ nhiệm lớp, nghiên cứu khoa học và sản xuất đã được giao của giáo viên trong khoa.

Tập thể giáo viên khoa Điện tử Điện lạnh Công nghệ Thông tin

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG KHOA

Họ và tên:

ThS. TRƯƠNG VĨNH THỊNH

Chức vụ:

Trưởng khoa  Điện tử - Điện lạnh - CNTT (Giảng viên Điện tử; Đảng uỷ viên; Bí thư chi bộ; Giảng viên chính)

Email: 

truongvinhthinh@gmail.com

Điện thoại:

0912.820.408

 

Họ và tên:

ThS. TRẦN QUỐC SƠN

Chức vụ:

Trưởng Bộ môn Điện tử - Điện lạnh (Chi uỷ viên; Giảng viên Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK)

Email: 

soncd2@gmail.com

Điện thoại:

0933.643.730

 

Họ và tên:

ThS. PHẠM TUẤN HIẾU

Chức vụ:

Trưởng Bộ môn Điện tử - Điện lạnh (Tổ trưởng tổ Công đoàn; Giảng viên Điện tử - Kỹ thuật Máy lạnh và ĐHKK)

Email: 

phamtuanhieu2009@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 784 257

 

Họ và tên:

HOÀNG VĂN CHIẾN

Chức vụ:

Giảng viên Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

Email: 

codientech@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 784 257

 

Họ và tên:

CHU VĂN TIỀM

Chức vụ:

Uỷ viên BCH công đoàn - Giảng viên Điện tử

Email: 

ductiemcd@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 784 257

 

Họ và tên:

PHÙNG KHẮC PHƯƠNG

Chức vụ:

Giảng viên Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

Email: 

phungphuong79@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 754 257

 

Họ và tên:

VŨ XUÂN CƯỜNG

Chức vụ:

Giảng viên Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

Email: 

vxcuong1998@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 784 257

 

Họ và tên:

NGUYỄN ĐỨC TUYÊN

Chức vụ:

Giảng viên Điện tử - Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

Email: 

sumenhlanhthien1993@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 754 257

 

Họ và tên:

NGUYỄN HOÀNG HIỆP

Chức vụ:

Giảng viên Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

Email:

hiephoang9999@gmai.com

Điện thoại:

(024) 33 754 257

 

Họ và tên:

ThS. ĐÀO ĐỨC PHÚ THỊNH

Chức vụ:

Trưởng bộ môn CNTT (Tổ trưởng công đoàn)

Email:

thinhcntt1@gmail.com

Điện thoại:

0976.054.719

 

Họ và tên:

NGUYỄN VĂN LÂM

Chức vụ:

Giảng viên CNTT

Email:

thanhlampc@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 754 257

 

Họ và tên:

ThS. LÊ THỊ MAI

Chức vụ:

Phó Bí thư chi bộ; Uỷ viên Hội đồng trường; Giảng viên CNTT

Email:

lethimaitk3@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 754 257

 

Họ và tên:

ThS. LÊ VĂN TÂM

Chức vụ:

Giảng viên CNTT

Email:

levantamcntt@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 754 257

 

Họ và tên:

PHÙNG THỊ THUÝ HƯỜNG

Chức vụ:

Giảng viên CNTT

Email:

hoangquang2366@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 754 257

các giảng viên viên khác đang tiếp tục cập nhật...