Cấu hình website
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2020-2025
 1. Đ/c Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT
 2. Đ/c Phan Duy Hưng - Đảng ủy viên, Văn phòng Đảng ủy
 3. Đ/c Nguyễn Doanh Miên - Đảng ủy viên
 4. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Đảng ủy viên
 5. Đ/c Trương Vĩnh Thịnh - Đảng ủy viên
 6. Đ/c Hoàng Anh Quý - Đảng ủy viên
I. CHI BỘ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HSSV
 1. Đ/c Hoàng Anh Quý - Bí thư
 2. Đ/c Phạm Thanh Sơn - Phó Bí thư
 3. Đ/c Nguyễn Mạnh Quyền - Chi ủy viên
II. CHI BỘ HÀNH CHÍNH NGHIỆP VỤ
 1. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư
 2. Đ/c Trần Thị Lan Phương - Phó Bí thư
III. CHI BỘ KHOA CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC
 1. Đ/c Nguyễn Doanh Miên - Bí thư
 2. Đ/c Nguyễn Thành Kiên - Phó Bí thư
IV. CHI BỘ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN - KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
 1. Đ/c Phùng Văn Hồng - Bí thư
 2. Đ/c Lê Hữu Anh - Phó Bí thư
 
V. CHI BỘ KHOA ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 1. Đ/c Trương Vĩnh Thịnh - Bí thư
 2. Đ/c Lê Thị Mai - Phó Bí thư
 3. Đ/c Trần Quốc Sơn - Chi ủy viên
 
VI. CHI BỘ KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN
 1. Đ/c Lương Thị Hạnh - Bí thư
 2. Đ/c Nguyễn Ngọc Lân - Phó Bí thư