Cấu hình website

Tên đơn vị: TRUNG TÂM TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Địa chỉ: Phòng 103 - Dãy nhà A2

SĐT: (024) 33.783. 113

Giới thiệu: Tổng số giáo viên, viên chức: 05

I. Chức năng

Là đơn vị thường trực làm nhiệm vụ tuyển sinh, giới thiệu việc làm cho sinh viên và tổ chức, quản lý các lớp liên kết trong và ngoài trường.

II. Nhiệm vụ

-  Tuyển sinh:

+ Tổ chức công tác tuyển sinh cho mọi thành phần, đối tượng có nhu cầu tham gia học, theo đúng chương trình đào tạo của Trường. Thực hiện công tác tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh và kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của Trường.

+ Đề xuất các phương án thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm của Nhà trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.

+ Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT, Trung tâm GDNN – GDTX, các trường THCS về các ngành, nghề đào tạo của Nhà trường.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Nhà trường để tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Nhà trường nhằm thu hút HSSV vào Nhà trường.

+ Tổ chức hoạt động tư vấn tuyển sinh (trực tiếp, điện thoại, thư điện tử) nhằm cung cấp các thông tin về ngành, nghề đào tạo và cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi ra trường.

+ Phối hợp với các đơn vị của Nhà trường để tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm của Nhà trường.

+ Trực tiếp thu nhận hồ sơ xét tuyển theo đúng quy định hiện hành.

+ Tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất;

+ Là đầu mối liên hệ, phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng để liên liên kết đào tạo các ngành nghề.

+ Xây dựng các đơn vị vệ tinh có chức năng liên kết, hợp tác đào tạo theo chương trình nhằm mở rộng quy mô, địa bàn hoạt động của Trường.

 -Tư vấn và hỗ trợ cho HSSV:

+ Phối hợp với các Phòng, Khoa chuyên môn, Trung tâm để giới thiệu các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cho HSSV thực tập, tham quan, trải nghiệm thực tế.

+ Phối hợp với các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức các lớp Cao đẳng, Trung cấp, sơ cấp, bồi dưỡng ngắn hạn, nâng cao kỹ năng nghề cho cán bộ - nhân viên, học sinh, sinh viên và các đối tượng ngoài Trường.

+ Trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng lao động để tư vấn việc làm cho HSSV (trong khi học và sau khi tốt nghiệp).

+ Tư vấn, hỗ trợ HSSV trong sinh hoạt, học tập, giải quyết các thủ tục hành chính trong Nhà trường.

+ Tư vấn về nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao lòng yêu nghề, hiểu biết về nghề nghiệp đang theo học.

+ Chủ trì, xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình Hội nghị, Hội thảo về tư vấn định hướng ngành nghề và giới thiệu việc làm cho HSSV Nhà trường.

+ Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển lãm, tuyên truyền quảng cáo, hội chợ việc làm, phỏng vấn...

+ Thu hút các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong việc đào tạo bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên.

+ Thu hút các nguồn học bổng của các doanh nghiệp cho học sinh, sinh viên học giỏi vượt khó, các đối tượng chính sách và hỗ trợ các hoạt động tập thể.

+ Giới thiệu học sinh, sinh viên thực tập ở nước ngoài, xuất khẩu lao động.

+ Tổ chức khảo sát ý kiến doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của sinh viên, học sinh của trường sau khi tốt nghiệp.

+ Khảo sát thống kê việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG TRUNG TÂM

 Họ và tên:

ThS. NGUYỄN VĂN TRỌNG

 Chức vụ:

Giám đốc Trung tâm - Giảng viên Điện kỹ thuật

 Email:

trongcdcbtp@gmail.com

 Điện thoại

0912 536 523

 

 Họ và tên:

BÙI ĐĂNG KHOA

 Chức vụ:

Chuyên viên Tuyển sinh - Giảng viên Công nghệ thực phẩm

 Email:

dangkhoacntp@gmail.com

 Điện thoại

0936 255 247

 

 Họ và tên:

NGUYỄN HỒNG KỲ

 Chức vụ:

Chuyên viên Tuyển sinh - Giảng viên Pháp luật, chính trị

(Trưởng phòng Công tác HSSV)

 Email:

kynguyenhong@gmail.com

 Điện thoại

0914 303 543

 

 Họ và tên:

Nguyễn Thị Thanh Chinh

 Chức vụ:

Chuyên viên Tuyển sinh - Thường trực Trung tâm Tuyển sinh

 Email:

thanhchinh91@gmail.com

 Điện thoại

(024) 33 783 113

 

 Họ và tên:

Trịnh Quốc Thịnh

 Chức vụ:

Chuyên viên - Thường trực Ban truyền thông

 Email:

trinhthinhcqp15@gmail.com

 Điện thoại

(024) 33 783 113