Cấu hình website

Ban giám hiệu

Hiệu trưởng

NGƯT - TS Trần Đình Hưng

Phó hiệu trưởng

Ths. Nguyễn Mạnh Quyền

 

 

Phó hiệu trưởng

Ths. Nguyễn Anh Tuấn

Về trình độ đội ngũ:

+ Có 01 tiến sĩ và 50 thạc sỹ

+ Còn lại 100% đạt trình độ chuẩn giáo viên dạy nghề.

+ 100% giáo viên có trình độ ngoại ngữ, tin học trình độ B trở lên.

+ Về nghiệp vụ sư phạm: 100% giáo viên có trình độ Sư phạm dạy nghề và tương đương.

Tập thể Khoa Điện Tử - Điện Lạnh - CNTT

Cán bộ phòng Khảo Thí và KĐCL 

Tập thể cán bộ, nhân viên Phòng Đào Tạo

Phòng Tổ chức hành chính

 

Khoa Công Nghệ và CBTP

Khoa Cơ khí động lực

Trung tâm tuyển sinh và giới thiệu việc làm

Trung tâm sản xuất và chuyển giao công nghệ