Cấu hình website

Tên đơn vị: PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Phòng 101 - Dãy nhà A2

SĐT: 024. 33 785 585

Giới thiệu: Tổng số viên chức: 05

* Trong đó:

- Trình độ Thạc sĩ: 03

- Trình độ đại học: 02

I. Chức năng

Là đơn vị đầu mối liên kết các hoạt động đào tạo trong nhà trường.

II. Nhiệm vụ

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề và liên kết đào tạo hàng năm và dài hạn của Nhà trường;

- Lập kế hoạch, tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề, lưu giữ hồ sơ về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên;

- Lập kế hoạch, tổ chức việc xây dựng, phát triển các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

- Tổ chức thực hiện quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề và việc kiểm tra, thi của tất cả các lớp học theo quy định;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên;

- Tổ chức thanh tra việc thực hiện giờ giảng và các quy chế giảng dạy;

 - Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề;

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp các hoạt động dạy nghề;

- Thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Họ và tên:

HOÀNG ANH QUÝ

Chức vụ:

Trưởng phòng

Email:

hoanganhquy@gmail.com

Điện thoại

0945.511.511

 

Họ và tên:

LÊ VĂN LỄ

Chức vụ:

Chuyên viên

Email:

Levanlecd2@gmail.com

Điện thoại

0912. 038 375

 

Họ và tên:

Phan Thị Thùy Dương

Chức vụ:

Chuyên viên

Email:

trungdung2782011@gmail.com

Điện thoại

0917 62 67 76

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Nhàn

Chức vụ:

Chuyên Viên

Email:

nguyennhan6686@gmail.com

Điện thoại

0936 262 985

 

Họ và tên:

Đào Thị Hiếu

Chức vụ:

Chuyên viên

Email:

daohieu.cntpbk@gmail.com

Điện thoại

0354.084.205

 


 


 


 

Họ và tên:

LÊ VĂN LỄ

Chức vụ:

Trưởng phòng

Email:

Levanlecd2@gmail.com

Điện thoại

0912. 038 375