Cấu hình website

 Tên đơn vị: KHOA CÔNG NGHỆ VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Địa chỉ: Phòng 205 – Dãy nhà A1

Điện thoại: (024) 32 232 171

Giới thiệu: Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn tốt, tâm huyết với nghề. Khoa Công nghệ và chế biến thực phẩm đã và đang đẩy mạnh xây dựng đội ngũ để nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Tổng số giảng viên: 12 (Trong đó: Trình độ Thạc sĩ: 04; Trình độ đại học: 08; Giáo viên giỏi cấp Bộ: 05; Giáo viên giỏi cấp TP: 04)

I. Chức năng

Tổ chức giảng dạy các lớp học, các khóa, các hệ đào tạo Cao đẳng, Trung cấp, sơ cấp ngành Chế biến thực phẩm, Chế biến món ăn; Hệ Trung cấp Chế biến thực phẩm, Chế biến món ăn, May thời trang, Sản xuất đường, Chế biến rau quả, Sản xuất rượu cồn, Kỹ thuật trồng rau - hoa;

Xây dựng và quản lý chương trình đào tạo; chuẩn đầu ra các hệ đào tạo của ngành;

Tổ chức và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ; 

Biên soạn giáo trình, tài liệu học tập phục vụ giảng dạy chuyên ngành Chế biến thực phẩm, Chế biến món ăn, May thời trang và các nghề khác thuộc khoa Công nghệ và chế biến thực phẩm.

Khai thác sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Đề xuất xây dựng, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, nhân sự trong khoa; 

Đăng ký nhiệm vụ, đề xuất đào tạo các bậc trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành, một số hệ; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; xây dựng, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hoá, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác trong và ngoài nước, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất sinh doanh và đời sống xã hội; 

Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy-học; thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; 

Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý và giảng viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy trình của trường.

III. Quy mô và năng lực hoạt động

Về công tác đào tạo: Đào tạo nhiều cấp trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng Chế biến thực phẩm, Chế biến món ăn, May thời trang và các nghề khác của khoa.. Cung cấp nguồn nhân lực có đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực chế biến, bảo quản, kinh doanh… thực phẩm và may mặc ,đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển của đất nước.

Về công tác khoa học công nghệ: Chủ trì và tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học các cấp: cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp sở ngành và cấp cơ sở về lĩnh vực chế biến, bảo quản thực phẩm, nông, thủy, hải sản; thời trang; trồng trọt… Chủ trì và tham gia các hoạt động liên kết trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với các tổ chức, công ty  trong nước, khu vực và Quốc tế.

Về quan hệ hợp tác đào tạo: Hợp tác với các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở đào tạo, các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực chế biến thực phẩm, chế biến món ăn, may thời trang,… để phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo và khoa học công nghệ.

IV. Định hướng phát triển

Về công tác đào tạo: Khoa Công nghệ và chế biến thực phẩm hiện đang đào tạo các bậc: Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề Chế biến thực phẩm, Chế biến món ăn. Với đà phát triển lớn mạnh và sự nỗ lực vượt bậc của tập thể giảng viên, trong tương lai gần định hướng tiếp tục mở bậc đào tạo Cao đẳng May thời trang, Đại học Chế biến thực phẩm  phù hợp với nhu cầu và sự phát triển của thị trường trong nước.

Về công tác khoa học công nghệ: Phối hợp và triển khai với các tổ chức khoa học công nghệ, các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ như: hội thảo, triển khai nghiên cứu, chuyển giao công nghệ… Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học của trường, khoa, gắn nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo trình độ cao đẳng. Mở rộng hoạt động hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp thực phẩm, may mặc trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ.

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRONG KHOA

 

Họ và tên:

ThS. TRẦN MẠNH HÙNG

Chức vụ:

Trưởng khoa Công nghệ và Chế biến thực phẩm

Email:

tranhungktcntp@gmail.com

Điện thoại:

0915.511.768

 

Họ và tên:

LÊ HỮU ANH

Chức vụ:

Phó Bí thư chi bộ - Giảng viên CNTP

Email:

leanh.phaner@gmail.com

Điện thoại:

0943.484.736

 

Họ và tên:

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

Chức vụ:

Giáo vụ Khoa Công nghệ và Chế biến thực phẩm - Giảng viên CNTP

Email:

lenhungcntp@gmail.com

Điện thoại:

0375.119.503

 

Họ và tên:

TẠ THỊ LOAN

Chức vụ:

Giảng viên CNTP

Email:

ttloan@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 784 257

 

Họ và tên:

KHIẾU THỊ MINH HƯƠNG

Chức vụ:

Giảng viên CNTP

Email:

minhhuong23101992@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 784 257

 

Họ và tên:

TRẦN THỊ THU BA

Chức vụ:

Giảng viên Công nghệ May và Thiết kế thời trang

Email:

tranthithuba01051987@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 784 257

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ HUỆ

Chức vụ:

Giảng viên Công nghệ May và Thiết kế thời trang

Email:

huekt.cdcd@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 784 257

 

Họ và tên:

VŨ THỊ QUỲNH TRANG

Chức vụ:

Giảng viên Công nghệ May và Thiết kế thời trang

Email:

vuquynhtrang258@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 784 257

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ HIỀN

Chức vụ:

Giảng viên Công nghệ thực phẩm

Email:

 

Điện thoại:

(024) 33 784 257

 

Họ và tên:

ThS. ĐINH THỊ HỒNG

Chức vụ:

Giảng viên Kỹ thuật nông nghiệp

Email:

Dinhthihonghua@gmail.com

Điện thoại:

(024) 33 784 257