Cấu hình website
Liên hệ

Phòng Đào tạo (102 - A2) – Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội

Địa chỉ: Thị trấn Phú Minh - Huyện Phú Xuyên - TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 33 785 585

Email: levanlecd2@gmail.com