Cấu hình website

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Thời gian đào tạo: 3 năm

 

TT

Tên nghề

Mô tả

1

Cắt gọt kim loại

Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ để gia công các loại chi tiết máy thông dụng và cơ bản đạt cấp chính xác từ cấp 7 đến cấp 9, độ nhám từ Rz20 đến Ra2.5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn (Xem chi tiết tại đây >>)

2

Chế biến thực phẩm

Người được đào tạo trình độ cao đẳng nghề là người có tay nghề vững vàng, có khả năng làm việc hoặc điều hành trên các dây chuyền sản xuất chế biến các loại thực phẩm khác nhau tuỳ thuộc vào cơ sở chế biến thực phẩm mà họ làm việc (Xem chi tiết tại đây >>)

3

Công nghệ Ô tô

Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và  kiểm tra trong nghề Công nghệ ô tô; Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong ô tô (Xem chi tiết tại đây >>)

4

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ thông tin, cũng như được định hướng một số vấn đề hiện đại tiệm cận với kiến thức chung (Xem chi tiết tại đây >>)

5

Điện công nghiệp

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện trong lĩnh vực công nghiệp (Xem chi tiết tại đây >>)

6

Điện tử công nghiệp

Nội dung chương trình cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản và chuyên sâu. Từ đó có thể phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động (Xem chi tiết tại đây >>)

7

Hàn

Sinh viên tốt nghiệp ngành Hàn được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nghề Hàn, được đào tạo kỹ năng thực hành, được trang bị kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp (Xem chi tiết tại đây >>)

8

Kế toán doanh nghiệp

Đào tạo cao đẳng Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán (Xem chi tiết tại đây >>)

9

Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

Thực hiệnđược quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất (Xem chi tiết tại đây >>)

10

Kỹ thuật chế biến món ăn

Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn uống; tổ chức, chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác với các hình thức phục vụ ăn uống đa dạng (Xem chi tiết tại đây >>)