Cấu hình website

tra cứu văn bằng trực tuyến 21/03/2024 02:48

Hướng dẫn tra cứu văn bằng trực tuyến: Quý Cơ quan, đơn vị, cá nhân cần tra cứu văn bằng của học sinh, sinh viên đã tham gia học tập tại Trường Cao đẳng Cơ điện...

tra cứu văn bằng trực tuyến 21/03/2024 02:29

Hướng dẫn tra cứu văn bằng trực tuyến Bước 1: Kích vào link http://vanbang.gdnn.gov.vn/ Bước 2: Nhập Họ và tên đầy đủ Bước 3: Nhập số hiệu văn bằng. Bước...

liên kết đào tạo giữa hcem & vinfast 05/06/2020 08:21

Bước chuyển mình mạnh mẽ của Tập đoàn Vingroup trở thành tập đoàn công nghệ. Năm 2017, Vingroup bước đầu đặt chân vào cuộc đua công nghệ với Thế giới...