Cấu hình website

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HÀ NỘI

liên kết đào tạo giữa hcem & vinfast 05/06/2020 08:21

Bước chuyển mình mạnh mẽ của Tập đoàn Vingroup trở thành tập đoàn công nghệ. Năm 2017, Vingroup bước đầu đặt chân vào cuộc đua công nghệ với Thế giới...

Tra cứu văn bằng

Để xác thực văn bằng, vui lòng gửi thông tin đề nghị xác thực văn bằng đến địa chỉ:

    PHÒNG ĐÀO TẠO (102 - NHÀ A2)

    Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội

    Thị trấn Phú Minh - Huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024.33 78 55 85

    Email: levanlecd2@gmail.com