Cấu hình website

VIDEO HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN NHẬP HỌC, VIDEO HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC ONLINE

1. Danh sách Cán bộ trực hỗ trợ nhập học trực tuyến

Stt

Họ và tên

Hỗ trợ HSSV trong DS trúng tuyển

Phòng hỗ trợ Zoom

Ghi chú

1

Đào Đức Phú Thịnh

Số TT từ 01 đến 25

Phòng 1 (thầy Thịnh)

0976.045.719

2

Nguyễn Kim Huệ

Số TT từ 26 đến 50

0987.103.698

3

Hoàng Cẩm An

Số TT từ 51 đến 75

Phòng 2 (thầy An)

0945.511.577

4

Nguyễn Văn Trọng

Số TT từ 76 đến 100

0912.536.523

5

Lê Thị Mai

Số TT từ 101 đến 125

Phòng 3 (cô Mai)

0975.245.045

6

Nguyễn Thị Thùy Dương

Số TT từ 126 đến 150

0974.108.861

7

Nguyễn Thị Nhàn

Số TT từ 151 đến 180

Phòng 4 (cô Nhàn)

0936.262.985

8

Hoàng Anh Quý

Số TT từ 181 đến 212

0945.511.511

9

Nguyễn Cao Cường

Trực Web, xử lý kỹ thuật và trả lời HSSV (0978.771900)

2. Hướng dẫn chuyển tiền nhập học 

3. Thông tin 2 tài khoản của nhà trường (Quý Phụ huynh chỉ chuyển tiền đến 1 trong 2 tài khoản)

4. Hướng dẫn nhập học Online trên điện thoại di động

5. Hướng dẫn nhập học Online trên máy tính