Cấu hình website

HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TOÀN QUỐC NĂM 2021

HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TOÀN QUỐC NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Mục đích, thông điệp của Hội giảng

a) Mục đích:

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 (sau đây gọi là Hội giảng) được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 11, là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhằm:

- Tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; động viên, khuyến khích nhà giáo yên tâm gắn bó với nghề; tạo động lực cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và giảng dạy trực tuyến trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tạo cơ hội cho nhà giáo học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy.

- Thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội; tạo động lực phát triển giáo dục nghề nghiệp của mỗi Bộ, ngành, địa phương; góp phần củng cố niềm tin của xã hội, đặc biệt là của người học về chất lượng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

b) Thông điệp của Hội giảng:

Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO - THÍCH ỨNG - HỘI NHẬP - Nhân tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo, nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam.

Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Thi đua đạt thành tích cao tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021; THỰC TÂM - THỰC TÀI - THỰC NGHỀ.

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021: CÔNG BẰNG - KHÁCH QUAN - CHÍNH XÁC.

ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, THÍCH ỨNG, HỘI NHẬP - NÂNG TẦM KỸ NĂNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM.

2. 10 điểm mới của Hội giảng toàn quốc năm 2021

(1) Lần đầu tiên Hội giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến với mục tiêu duy trì hoạt động chuyên môn và đảm bảo quyền lợi của đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp:

+ Ban tổ chức tập trung ở một địa điểm tại Hà Nội (Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội), thực hiện điều hành, giám sát thông qua cổng thông tin Hội giảng.

+ Nhà giáo thực hiện bài trình giảng tại địa điểm trình giảng do các địa phương chuẩn bị và kết nối với cổng thông tin Hội giảng.

+ Giám khảo thực hiện đánh giá tại nơi làm việc của giám khảo qua máy tính cá nhân kết nối cổng thông tin Hội giảng.

(2) Lần đầu tiên có các đoàn của Bộ, ngành tham gia Hội giảng (gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Công thương; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam).

(3) Lần đầu tiên Ban tổ chức ứng dụng công nghệ lựa chọn số ngẫu nhiên để tổ chức bốc thăm thứ tự bài trình giảng; việc bốc thăm được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự chứng kiến trực tiếp của đại diện Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Sở LĐTB&XH TP.Hà Nội và trực tuyến của đại diện Lãnh đạo 61 đoàn tham gia Hội giảng.

(4) Lần đầu tiên điểm đánh giá bài trình giảng được công khai trên cổng thông tin của từng tiểu ban ngay sau khi nhà giáo kết thúc bài trình giảng tối đa 05 phút.

(5) Công tác giám khảo được đặc biệt chú trọng để đảm bảo “Khách quan - Công bằng - Chính xác” trong đánh giá bài trình giảng:

+ Lần đầu tiên số giám khảo đề cử lớn hơn 50% số giám khảo cần có. Tên của giám khảo hiển thị trên kênh thông tin của mỗi tiểu ban và trong Phiếu đánh giá bài trình giảng sẽ được mã hóa thành ký hiệu.

+ Lần đầu tiên tổ chức bốc thăm giám khảo cho từng tiểu ban.

(6) Lần đầu tiên, hoạt động trình giảng và chấm trình giảng được giám sát bởi tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan (các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở GDNN có nhà giáo dự thi, nhà giáo, học sinh sinh viên,…) đảm bảo “Khách quan - Công bằng - Chính xác” của Hội giảng.

(7) Lần đầu tiên, các bài trình giảng và đánh giá bài trình giảng sẽ được livestreams trên kênh thông tin của các tiểu ban để các đại biểu, nhà giáo và học sinh, sinh viên theo dõi.

(8) Lần đầu tiên “Triển lãm số về giáo dục nghề nghiệp” được tổ chức với sự hỗ trợ của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) nhằm giới thiệu kết quả các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là trong phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo GDNN; kết quả tiêu biểu của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; công nghệ và sản phẩm của các doanh nghiệp.

(9) Lần đầu tiên “Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 cùng với Lễ Bế mạc Hội giảng” để động viên, tôn vinh nhà giáo có nhiều đóng góp quý báu cho sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là nhà giáo đạt giải cao (Nhất, Nhì, Ba) tại Hội giảng.

(10) Lần đầu tiên, các bài trình giảng đạt giải cao tại Hội giảng (Nhất, Nhì, Ba) sẽ được lưu trữ, chia sẻ; hình thành Kho học liệu bài giảng số để nhà giáo tham khảo, sử dụng.

3. Hoạt động trình giảng trực tuyến (hoạt động chính)

- Quy mô: Có 404 nhà giáo trình giảng tại 113 địa điểm trình giảng của 55 địa phương và 06 Bộ, ngành.

- Thời gian: Ngày 12 tháng 11 (Buổi sáng bắt đầu từ 7h30-11h30); từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 năm 2021 (Buổi sáng bắt đầu từ 7h30-11h30; buổi chiều bắt đầu từ 13h30-17h30).

- Địa điểm, hình thức tổ chức:

+ Ban tổ chức Hội giảng tập trung ở một địa điểm tại Hà Nội (Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội), thực hiện điều hành, giám sát thông qua cổng thông tin Hội giảng.

+ Nhà giáo thực hiện bài trình giảng tại địa điểm trình giảng do các địa phương chuẩn bị và kết nối với cổng thông tin Hội giảng. Thứ tự trình giảng được bốc thăm ngẫu nhiên qua ứng dụng công nghệ thông tin.

+ Giám khảo thực hiện đánh giá tại nơi làm việc của giám khảo qua máy tính cá nhân kết nối cổng thông tin Hội giảng.

4. Lễ Khai mạc; Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Bế mạc Hội giảng

a) Lễ Khai mạc

- Thời gian: Ngày 12 tháng 11 năm 2021 (bắt đầu từ 14h)

- Địa điểm, hình thức tổ chức: Tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại Hội trường Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội; tổ chức livestreams trên fanpage của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cổng thông tin của Hội giảng.

- Thành phần tham dự:

+ Đại biểu tham dự trực tiếp bao gồm đại diện Lãnh đạo Bộ, Tổng cục, một số Bộ, ngành, Hiệp hội, cơ quan, tổ chức hợp tác quốc tế; đại diện doanh nghiệp, nhà giáo dự thi, giám khảo và một số cơ quan thông tấn báo chí;

+ Đại biểu tham dự trực tuyến bao gồm đại diện Lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhà giáo dự thi và giám khảo.

b) Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Bế mạc Hội giảng

Để phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tinh thần của Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 24/CT-TTg), nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quyết định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020), để tri ân, tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có nhiều đóng góp quý báu cho công tác giáo dục nghề nghiệp, đi đầu trong phong trào đổi mới phương pháp giảng dạy, khắc phục mọi khó khăn để duy trì và đảm bảo chất lượng đào tạo, đặc biệt là nhà giáo đạt thành tích xuất sắc tại Hội giảng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục GDNN) dự kiến tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam cùng với Lễ Bế mạc Hội giảng và tổ chức trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp:

- Thời gian: Dự kiến ngày 18 tháng 11 năm 2021 (bắt đầu từ 09h30)

- Địa điểm, hình thức tổ chức: Tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại Trung tâm nghệ thuật Âu cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, quận Ba Đình, Hà Nội, tổ chức livestreams trên fanpage của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cổng thông tin của Hội giảng.

- Thành phần tham dự:

+ Đại biểu tham dự trực tiếp bao gồm đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ, Tổng cục, một số Bộ, ngành, Hiệp hội, cơ quan, tổ chức hợp tác quốc tế; đại diện doanh nghiệp, nhà giáo đạt giải, giám khảo và một số cơ quan thông tấn báo chí;

+ Đại biểu tham dự trực tuyến bao gồm đại diện Lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhà giáo dự thi và giám khảo.

5. Các hoạt động chuyên môn trong khuôn khổ Hội giảng

a) Cuộc thi “Thiết kế dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cùng với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Cộng hòa Liên bang Đức (GIZ) phối hợp tổ chức.

Cuộc thi được Ban tổ chức phát động từ ngày 15 tháng 7 năm 2021. Các địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. 50 địa phương đã tổ chức cuộc thi (Vòng 1) ở cấp cơ sở với 600 nhà giáo có sản phẩm tham dự và lựa chọn ra 101 bài có chất lượng tốt nhất tham gia Vòng 2 (Vòng sơ loại toàn quốc) để Ban giám khảo đánh giá, lựa chọn ra 07 bài giảng có chất lượng tốt nhất để tham dự Vòng 3 (Vòng chung kết toàn quốc) được tổ chức trong thời gian diễn ra Hội giảng. Kết quả chấm và xếp giải Cuộc thi được công bố và trao giải tại Lễ Bế mạc Hội giảng.

b) “Triển lãm số trong giáo dục nghề nghiệp” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cùng với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) phối hợp tổ chức

- Mục đích: Giới thiệu kết quả các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là trong phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo GDNN; kết quả tiêu biểu của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; công nghệ và sản phẩm của các doanh nghiệp.

- Số lượng, thành phần: Khoảng 35 gian triển lãm, gồm các gian triển lãm của một số cơ quan, tổ chức hợp tác quốc tế (OIF, ILO, GIZ,...) và một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Mỗi gian triển lãm bao gồm: 01 logo của đơn vị; 03 hình ảnh tiêu biểu (dưới dạng slide ảnh); 01 video; thông tin giới thiệu về đơn vị; thông tin liên hệ (Zalo, FB, SĐT); file đính kèm (báo cáo, catalogue, tài liệu chuyên môn…).

c) Hội thảo "Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và người đào tạo là người của doanh nghiệp” và Tọa đàm “Hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp: Cơ hội và tiềm năng” do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Cộng hòa Liên Bang Đức (GIZ) tổ chức.

II. Một số nội dung chi tiết

1. Chương trình tổng thể Hội giảng từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 11 năm 2021

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

công việc

Tổ chức thực hiện

 

 

 

 

 

Ngày 12/11/2021

7h30-11h30

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

TỔ CHỨC TRÌNH GIẢNG

Mỗi tiểu ban trình giảng 02 bài giảng

Ban Tổ chức Hội giảng, Hội đồng giám khảo, Tiểu ban thư ký tổng hợp, Tiểu ban giám sát

Ngày 12/11/2021

14h00-16h00

LỄ KHAI MẠC HỘI GIẢNG

 

Lãnh đạo Bộ LĐTB&XH, Tổng cục GDNN, Hiệp hội, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, Ban tổ chức Hội giảng, Hội đồng giám khảo, các đoàn tham gia Hội giảng

Ngày 13,14,15,16/11/2021

7h30-11h30

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

TỔ CHỨC TRÌNH GIẢNG

Mỗi tiểu ban trình giảng 02 bài giảng

Ban tổ chức Hội giảng, Tiểu ban giám sát, Hội đồng giám khảo, các đoàn tham gia Hội giảng

Ngày 13,14,15,16/11/2021

11h30-17h30

TỔ CHỨC TRÌNH GIẢNG

- Mỗi tiểu ban trình giảng 03 bài giảng

- Hội đồng giám khảo hội ý, rút kinh nghiệm

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC TẠI HỘI GIẢNG

Ngày 15, 16/11/2021 (Buổi sáng)

7h30-11h30

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

1. Cuộc thi "Thiết kế dạy học trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp"

Tổ chức trình diễn; chấm trình diễn, phỏng vấn 07 bài giảng điện tử chất lượng tốt nhất để xếp giải.

Ban tổ chức Hội giảng, Tiểu ban giám sát, Hội đồng giám khảo, các đoàn tham gia Hội giảng

Ngày 15/11/2021 (buổi chiều)

13h30-17h30

Phòng 303 Tổng cục GDNN

2. Tọa đàm "Hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp: Cơ hội và tiềm năng"

Đại diện Lãnh đạo Bộ LĐTB&XH, Tổng cục GDNN, cơ quan, tổ chức hợp tác quốc tế, các đoàn tham gia Hội giảng

Ngày 16/11/2021 (buổi chiều)

13h30-17h30

Phòng 303 Tổng cục GDNN

3. Hội thảo "Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và người đào tạo là người của doanh nghiệp"

Đại diện Lãnh đạo Tổng cục GDNN, cơ quan, tổ chức hợp tác quốc tế, các đoàn tham gia Hội giảng

Ngày 12,13,14,15,16,

17,18/11/2021

 

 

4. Triển lãm số trong giáo dục nghề nghiệp

Ban tổ chức Hội giảng, các đoàn tham gia Hội giảng

Ngày 17/11/2021

7h30-17h30

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

Tổng hợp kết quả, xét và trình phê duyệt khen thưởng Hội giảng

Trưởng Ban Tổ chức Hội giảng, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, Tiểu ban giám sát, Tiểu ban thư ký tổng hợp

Ngày 17/11/2021

8h00-11h00

Trung tâm nghệ thuật Âu cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, quận Ba Đình, Hà Nội

Tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ Bế mạc Hội giảng

Đại diện Lãnh đạo Bộ LĐTB&XH, Tổng cục GDNN, Ban tổ chức Hội giảng

Ngày 18/11/2021

09h30

Trung tâm nghệ thuật Âu cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, quận Ba Đình, Hà Nội

BẾ MẠC HỘI GIẢNG

Đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ LĐTB&XH, Tổng cục GDNN, cơ quan, tổ chức hợp tác quốc tế, các đoàn tham gia Hội giảng

 

Người đăng: Nguyễn Cường Edu