Cấu hình website

Ủng hộ quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19

HCEF - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19, Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội đã phát động quyên góp, ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 đến toàn thể đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan với mức tổi thiểu 01 ngày lương + phụ cấp.
Ngày 13/8/2021, Trường CĐ Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội đã nộp số tiền 22.372.000 đồng vào Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19.
Ngoài việc đóng góp trực tiếp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động Trường CĐ Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội còn tích cực nhắn tin ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 của Chính phủ thông qua cổng 1408. Sự ủng hộ, đóng góp của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động Trường CĐ Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh; góp phần phấn đấu vì mục tiêu miễn dịch cộng đồng và bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân cũng như góp phần thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” để phát triển kinh tế-xã hội./.
BTV: Lan Phương