Cấu hình website

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN - KHÓA 59

TT MÃ HSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH NƠI SINH NGHỀ TRÚNG TUYỂN
1 TC59.004 Đặng Vũ An 08/09/2006 Nam  Hà Nội KT Máy lạnh & ĐHKK
2 TC59.005 Trần Phúc An 28/10/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
3 TC59.006 Bùi Tuấn Anh 01/10/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ thông tin
4 TC59.007 Đồng Thị Lan Anh 12/03/2006 Nữ  Hà Nội KT Chế biến món ăn
5 TC59.008 Dương Hùng Anh 02/01/2006 Nam Cần Thơ KT Máy lạnh & ĐHKK
6 TC59.009 Hoàng Lan Anh 31/07/2006 Nữ  Hà Nội Công nghệ thông tin
7 TC59.010 Lê Tuấn Anh 01/11/2006 Nam Thái Bình KT Máy lạnh & ĐHKK
8 TC59.011 Lương Tuấn Anh 12/12/2006 Nam  Hà Tây Điện tử công nghiệp
9 TC59.012 Nguyễn Phú Anh 18/08/2006 Nam  Hà Tây Điện công nghiệp
10 TC59.013 Nguyễn Thị Kim Anh 09/07/2006 Nữ  Hà Tây May thời trang
11 TC59.014 Nguyễn Thị Mai Anh 02/04/2006 Nữ  Hà Tây Kế toán doanh nghiệp
12 TC59.015 Nguyễn Tiến Anh 30/09/2006 Nam  Hà Nội KT Máy lạnh & ĐHKK
13 TC59.016 Nguyễn Việt Anh 03/12/2006 Nam  Hà Nội Điện công nghiệp
14 TC59.017 Phùng Kỳ Anh 07/02/2006 Nam  Hà Nội Công nghệ thông tin
15 TC59.018 Trần Hải Anh 14/11/2006 Nam  Hà Tây Điện công nghiệp
16 TC59.019 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 29/05/2006 Nữ  Hà Tây May thời trang
17 TC59.020 Phạm Văn Bắc 13/08/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ thông tin
18 TC59.021 Lê Văn Bách 20/11/2005 Nam  Hà Nội Điện tử công nghiệp
19 TC59.022 Nguyễn Văn Biện 05/03/2006 Nam  Hà Tây Điện công nghiệp
20 TC59.023 Lê Thanh Bình 17/08/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ thông tin
21 TC59.024 Vũ Tuấn Bình 29/12/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ ô tô
22 TC59.025 Kiều Minh Chí 03/09/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
23 TC59.026 Đỗ Lê Chính 04/09/2006 Nam  Hà Nội Công nghệ ô tô
24 TC59.027 Đào Vũ Công 22/01/2006 Nam  Hà Nội Công nghệ thông tin
25 TC59.028 Nguyễn Tất Công 01/06/2006 Nam  Hà Nội Hàn
26 TC59.029 Phạm Văn Công 02/09/2006 Nam  Hà Tây Cắt gọt kim loại
27 TC59.030 Hồ Mạnh Cường 30/07/2005 Nam  Hà Tây Cắt gọt kim loại
28 TC59.031 Phạm Đức Cường 12/06/2006 Nam  Hồ Chí Minh KT Máy lạnh & ĐHKK
29 TC59.032 Vũ Xuân Cường 02/10/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ ô tô
30 TC59.033 Bùi Hải Đăng 28/12/2006 Nam  Hà Nội KT Máy lạnh & ĐHKK
31 TC59.034 Bùi Tiến Đạt 14/08/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ thông tin
32 TC59.035 Đoàn Tiến Đạt 30/09/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ thông tin
33 TC59.036 Phùng Tiến Đỉnh 07/07/2006 Nam  Hà Tây Cắt gọt kim loại
34 TC59.037 Đỗ Văn Đông 10/11/2006 Nam  Hà Tây Cắt gọt kim loại
35 TC59.038 Nguyễn Minh Đức 22/10/2006 Nam  Hà Tây KT SCLR máy tính
36 TC59.039 Nguyễn Văn Đức 08/11/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
37 TC59.040 Vũ Anh Đức 15/12/2006 Nam  Hà Tây Điện công nghiệp
38 TC59.041 Nguyễn Tuyết Dung 15/05/2006 Nữ  Hà Tây KT Chế biến món ăn
39 TC59.042 Nguyễn Tiến Dũng 01/08/2006 Nam Sơn La KT Máy lạnh & ĐHKK
40 TC59.043 Nguyễn Việt Dũng 05/09/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
41 TC59.044 Vũ Văn Dũng 02/03/2006 Nam  Hà Tây KT SCLR máy tính
42 TC59.045 Vũ Văn Dũng 08/05/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ ô tô
43 TC59.046 Lê Tùng Dương 12/05/2006 Nam  Hà Nội Công nghệ ô tô
44 TC59.047 Phạm Ngọc Dương 11/08/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
45 TC59.048 Võ Chung Dương 20/05/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ ô tô
46 TC59.049 Vũ Nguyễn Tiến Duy 16/06/2006 Nam  Bắc Giang Công nghệ thông tin
47 TC59.050 Phan Trường Giang 11/03/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ thông tin
48 TC59.051 Nguyễn Thu Hà 10/11/2006 Nữ  Hà Tây May thời trang
49 TC59.052 Phạm Thị Thu Hà 01/12/2006 Nữ Thanh Hóa Kế toán doanh nghiệp
50 TC59.053 Trần Ngọc Hào 22/07/2006 Nam  Hà Tây Kế toán doanh nghiệp
51 TC59.054 Lý Thị Hồng Hảo 30/12/2006 Nữ  Hà Tây Kế toán doanh nghiệp
52 TC59.055 Đoàn Thị Minh Hiền 22/11/2006 Nữ  Hà Tây KT Chế biến món ăn
53 TC59.056 Hoàng Đức Hiệp 14/06/2006 Nam  Hà Tây KT Chế biến món ăn
54 TC59.057 Nguyễn Trung Hiếu 10/01/2006 Nam  Hà Tây Điện công nghiệp
55 TC59.058 Phan Đức Hiếu 31/05/2006 Nam  Hà Tây KT SCLR máy tính
56 TC59.059 Đỗ Văn Hiệu 01/02/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
57 TC59.060 Nguyễn Trần Như Hòa 25/12/2006 Nữ  Hà Tây Kế toán doanh nghiệp
58 TC59.061 Nguyễn Thị Hoàn 27/04/2006 Nữ  Bắc Ninh May thời trang
59 TC59.062 Lê Bật Hoàng 04/06/2006 Nam  Thanh Hóa KT Máy lạnh & ĐHKK
60 TC59.063 Nguyễn Bá Hoàng 24/11/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ ô tô
61 TC59.064 Nguyễn Huy Hoàng 13/07/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ ô tô
62 TC59.065 Nguyễn Việt Hoàng 12/07/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
63 TC59.066 Phan Việt Hoàng 22/08/2006 Nam  Hà Tây Hàn
64 TC59.067 Vũ Huy Hoàng 29/06/2006 Nam  Hà Nội Công nghệ ô tô
65 TC59.068 Dương Mạnh Hùng 03/05/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ thông tin
66 TC59.069 Hoàng Phi Hùng 04/10/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
67 TC59.070 Nguyễn Đức Hùng 27/07/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ ô tô
68 TC59.071 Nguyễn Phú Hùng 11/08/2006 Nam  Hà Nội KT Chế biến món ăn
69 TC59.072 Vũ Đức Hùng 04/09/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ thông tin
70 TC59.073 Vũ Mạnh Hùng 23/08/2005 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
71 TC59.074 Nguyễn Tùng Hưng 12/10/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
72 TC59.075 Vũ Dương Hưng 08/01/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ thông tin
73 TC59.076 Bùi Quang Huy 13/01/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
74 TC59.077 Đặng Quang Huy 03/04/2006 Nam  Hà Tây Điện công nghiệp
75 TC59.078 Đỗ Quang Huy 10/06/2006 Nam  Hà Tây Kế toán doanh nghiệp
76 TC59.079 Hoàng Minh Huy 12/12/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
77 TC59.080 Hoàng Quang Huy 04/07/2006 Nam  Hà Tây Điện công nghiệp
78 TC59.081 Lại Văn Huy 24/08/2005 Nam  Hà Tây Công nghệ thông tin
79 TC59.082 Ngô Quang Huy 05/10/2006 Nam  Hà Nội Công nghệ thông tin
80 TC59.083 Vũ Đức Huy 25/09/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ ô tô
81 TC59.084 Dương Minh Huyền 03/10/2006 Nữ  Hà Tây KT Chế biến món ăn
82 TC59.085 Trần Quang Khải 22/03/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ ô tô
83 TC59.086 Nguyễn Văn Khang 06/11/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ ô tô
84 TC59.087 Vũ Công Khanh 12/01/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
85 TC59.088 Lương Duy Khánh 11/10/2006 Nam  Hà Tây KT SCLR máy tính
86 TC59.089 Trương Quốc Khánh 07/06/2006 Nam  Hà Tây Điện công nghiệp
87 TC59.090 Lê Diệu Khuyên 04/09/2006 Nữ  Hà Tây Kế toán doanh nghiệp
88 TC59.091 Nguyễn Trung Kiên 24/09/2006 Nam  Hà Nội KT SCLR máy tính
89 TC59.092 Nguyễn Bá Ngọc Lâm 12/12/2006 Nam  Hà Nội Hàn
90 TC59.093 Nguyễn Văn Lâm 29/10/2006 Nam  Hà Nội Điện công nghiệp
91 TC59.094 Bế Thị Lan 18/04/2006 Nữ  Hà Nội May thời trang
92 TC59.095 Đào Diệu Linh 25/06/2006 Nữ  Hà Tây Kế toán doanh nghiệp
93 TC59.096 Nguyễn Nhất Linh 24/12/2005 Nam  Hà Nội Điện công nghiệp
94 TC59.097 Vũ Gia Long 03/04/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
95 TC59.098 Đỗ Phạm Khánh Ly 12/10/2006 Nữ  Hà Nội Kế toán doanh nghiệp
96 TC59.099 Nguyễn Thị Khánh Ly 29/10/2006 Nữ  Hà Tây Kế toán doanh nghiệp
97 TC59.100 Nguyễn Trịnh Lưu Ly 24/08/2006 Nữ  Hà Tây Kế toán doanh nghiệp
98 TC59.101 Nguyễn Trịnh Phương Ly 14/06/2006 Nữ  Hà Tây KT Chế biến món ăn
99 TC59.102 Trần Đình Mạnh 09/09/2006 Nam  Hà Nội KT Máy lạnh & ĐHKK
100 TC59.103 Vũ Viết Mạnh 05/10/2006 Nam  Hà Nội Điện công nghiệp
101 TC59.104 Nguyễn Kim Minh 06/11/2006 Nam  Hà Tây KT Chế biến món ăn
102 TC59.105 Nguyễn Tuấn Minh 19/06/2006 Nam  Hà Nam Điện tử công nghiệp
103 TC59.106 Vũ Hiểu Minh 26/10/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ ô tô
104 TC59.107 Đoàn Hà My 28/07/2006 Nữ  Hà Nội May thời trang
105 TC59.108 Đồng Trọng Nghĩa 20/01/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ thông tin
106 TC59.109 Huỳnh Văn Nghĩa 06/06/2006 Nam  Hà Tây Điện công nghiệp
107 TC59.110 Lê Huy Ngọc 06/04/2006 Nam Thanh Hóa KT SCLR máy tính
108 TC59.111 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 16/08/2006 Nữ  Hà Nội Kế toán doanh nghiệp
109 TC59.112 Nguyễn Chí Nguyên 09/09/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
110 TC59.113 Phan Thảo Nguyên 14/03/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
111 TC59.114 Đặng Hữu Nhất 30/01/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
112 TC59.115 Hoàng Long Nhật 12/09/2006 Nam  Hà Nội KT Máy lạnh & ĐHKK
113 TC59.116 Hồ Ngọc Yến Nhi 24/10/2006 Nữ  Hà Tây KT Chế biến món ăn
114 TC59.117 Lê Yến Nhi 16/05/2006 Nữ  Hà Nội KT Chế biến món ăn
115 TC59.118 Nguyễn Tiến Phát 01/07/2006 Nam  Hà Tây Điện công nghiệp
116 TC59.119 Bùi Trần Phong 15/08/2006 Nam  Hà Tây Hàn
117 TC59.120 Nguyễn Hiểu Phong 11/01/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
118 TC59.121 Vũ Hồng Phong 03/10/2006 Nam  Hà Nội Công nghệ thông tin
119 TC59.122 Vũ Tiến Phong 12/12/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
120 TC59.123 Tạ Thế Phúc 19/05/2006 Nam  Hà Tây Điện công nghiệp
121 TC59.124 Trần Minh Phúc 14/05/2006 Nam  Hà Tây Điện tử công nghiệp
122 TC59.125 Nguyễn Anh Quân 28/07/2006 Nam  Hà Tây Điện tử công nghiệp
123 TC59.126 Nguyễn Anh Quân 22/06/2006 Nam  Hà Tây KT Chế biến món ăn
124 TC59.127 Nguyễn Duy Quân 02/10/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ thông tin
125 TC59.128 Lê Vinh Quang 13/09/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
126 TC59.129 Nguyễn Phú Quang 27/07/2006 Nam  Hồ Chí Minh KT Máy lạnh & ĐHKK
127 TC59.130 Bùi Lê Thế Quốc 10/10/2006 Nam  Hà Nội KT Máy lạnh & ĐHKK
128 TC59.131 Lê Trung Quốc 27/06/2006 Nam  Hà Nội Điện công nghiệp
129 TC59.132 Nguyễn Quốc Quyền 21/11/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ ô tô
130 TC59.133 Nguyễn Văn Quyền 23/07/2006 Nam  Hà Tây Điện tử công nghiệp
131 TC59.134 Vũ Bá Quyền 27/11/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
132 TC59.135 Văn Xuân Quỳnh 12/04/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ ô tô
133 TC59.136 Trần Quang Sáng 28/02/2006 Nam  Hà Tây Điện công nghiệp
134 TC59.137 Phạm Ngọc Sơn 01/03/2006 Nam  Hà Tây KT Chế biến món ăn
135 TC59.138 Trần Đình Sỹ 25/01/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
136 TC59.139 Phùng Tiến Tài 26/07/2006 Nam  Hà Nội KT Máy lạnh & ĐHKK
137 TC59.140 Nguyễn Minh Tân 21/11/2006 Nam  Hà Tây Cắt gọt kim loại
138 TC59.141 Nguyễn Tiến Tân 29/12/2006 Nam  Hà Tây Hàn
139 TC59.142 Lương Hồng Thái 09/07/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
140 TC59.143 Nguyễn Duy Thái 27/04/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ thông tin
141 TC59.144 Bùi Quang Thắng 08/06/2006 Nam  Hà Nội KT Chế biến món ăn
142 TC59.145 Lê Minh Thắng 20/06/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
143 TC59.146 Lê Nhữ Thắng 03/06/2006 Nam  Hà Nội Điện công nghiệp
144 TC59.147 Nguyễn Văn Thắng 16/10/2006 Nam  Hà Tây KT Chế biến món ăn
145 TC59.148 Phạm Quyết Thắng 27/02/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
146 TC59.149 Vũ Toàn Thắng 16/10/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
147 TC59.150 Nghiêm Đức Thắng 14/12/2006 Nam  Hà Tây Điện công nghiệp
148 TC59.151 Đoàn Xuân Thanh 25/02/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
149 TC59.152 Hoàng Thắng Thành 12/03/2005 Nam  Hà Tây Điện tử công nghiệp
150 TC59.153 Nguyễn Công Thành 01/11/2006 Nam  Lâm Đồng Công nghệ ô tô
151 TC59.154 Nguyễn Phúc Thành 30/07/2006 Nam  Hà Tây KT Chế biến món ăn
152 TC59.155 Nguyễn Thanh Thảo 09/01/2006 Nữ  Hà Tây KT Chế biến món ăn
153 TC59.156 Vũ Đức Thịnh 24/07/2006 Nam  Hà Nội KT Chế biến món ăn
154 TC59.157 Trần Văn Thoại 05/09/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ thông tin
155 TC59.158 Nguyễn Văn Thuận 23/06/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ thông tin
156 TC59.159 Trần Ngọc Tiến 20/07/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
157 TC59.160 Lê Bật Tình 28/12/2005 Nam Thanh Hóa KT Máy lạnh & ĐHKK
158 TC59.161 Ứng Doản Trà 28/03/2006 Nam Thanh Hóa Điện công nghiệp
159 TC59.162 Hoàng Thị Thu Trang 21/07/2006 Nữ  Hà Nam May thời trang
160 TC59.163 Nguyễn Kiều Trang 13/02/2006 Nữ  Hà Tây Kế toán doanh nghiệp
161 TC59.164 Từ Đình Triển 05/12/2005 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
162 TC59.165 Nguyễn Hữu Trọng 08/11/2006 Nam  Hà Nam KT Máy lạnh & ĐHKK
163 TC59.166 Phan Đức Trung 17/11/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ ô tô
164 TC59.167 Phan Văn Trường 12/12/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ thông tin
165 TC59.168 Phùng Văn Trường 29/07/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ ô tô
166 TC59.169 Vũ Ngọc Trường 24/06/2006 Nam  Hà Nội Điện công nghiệp
167 TC59.170 Hoàng Anh Tú 25/03/2006 Nam  Hà Nội KT Máy lạnh & ĐHKK
168 TC59.171 Nguyễn Anh Tú 09/07/2006 Nam  Hà Tây Điện công nghiệp
169 TC59.172 Đồng Văn Tuấn 15/12/2006 Nam  Hà Tây Hàn
170 TC59.173 Dương Văn Tuấn 02/02/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ thông tin
171 TC59.174 Trần Ngọc Tuấn 16/02/2006 Nam  Hà Nội Công nghệ ô tô
172 TC59.175 Từ Vũ Tuấn 04/11/2006 Nam  Hà Tây Điện công nghiệp
173 TC59.176 Nguyễn Quang Tùng 23/01/2006 Nam  Hà Nội KT Chế biến món ăn
174 TC59.177 Nguyễn Xuân Tùng 03/08/2006 Nam  Hà Tây KT Máy lạnh & ĐHKK
175 TC59.178 Lê Thị Tuyến 17/02/2006 Nữ  Hà Tây Kế toán doanh nghiệp
176 TC59.179 Lương Thị Ánh Tuyết 24/07/2006 Nữ  Hà Tây KT Chế biến món ăn
177 TC59.180 Nguyễn Thông Văn 20/10/2006 Nam  Hà Tây Công nghệ ô tô
178 TC59.181 Nguyễn Thị Vang 21/10/2006 Nữ  Hà Tây Kế toán doanh nghiệp
179 TC59.182 Nguyễn Quốc Việt 16/01/2006 Nam  Hà Tây Cắt gọt kim loại
180 TC59.183 Nguyễn Tiến Việt 12/12/2006 Nam  Hà Tây Hàn
181 TC59.184 Nguyễn Như Vinh 06/03/2006 Nam  Hà Tây KT SCLR máy tính
182 TC59.185 Nguyễn Thành Vinh 26/07/2006 Nam  Hà Tây KT Chế biến món ăn
183 TC59.186 Nguyễn Tuấn Vinh 06/09/2006 Nam  Hà Tây Hàn
184 TC59.187 Đặng Văn Vĩnh 10/03/2006 Nam  Hà Tây Cắt gọt kim loại
185 TC59.188 Đào Hải Yến 16/12/2006 Nữ  Hà Nội Công nghệ thông tin
186 TC59.189 Vũ Thị Hải Yến 15/05/2006 Nữ  Hà Tây KT Chế biến món ăn
187 TC59.190 Trần Đình Chinh 16/06/1999 Nam Đắk Lắk KT máy lạnh và ĐHKK
188 TC59.191 Phạm Huy Lê 20/08/2006 Nam Thái Nguyên Công nghệ thông tin
189 TC59.192 Lê Anh Vũ 29/06/2005 Nam Hà Nội KT Chế biến món ăn
190 TC59.193 Nguyễn Mạnh Tuân 03/12/2006 Nam Hà Tây Điện công nghiệp
191 TC59.194 Nguyễn Minh Quân 10/02/2006 Nam Hà Tây Công nghệ ô tô
192 TC59.195 Lại Văn Kiên 19/12/2003 Nam Hà Tây Công nghệ ô tô
193 TC59.196 Nguyễn Huỳnh Tuyển 13/01/2006 Nam Hà Tây Điện tử công nghiệp
194 TC59.197 Trần Văn Tuờng 16/10/2003 Nam Hà Tây Điện tử công nghiệp
195 TC59.198 Bùi Văn Hoàng 25/08/2003 Nam Hà Tây Điện tử công nghiệp
196 TC59.199 Nguyễn Văn Đạt 24/08/2003 Nam Hà Tây Công nghệ ô tô
197 TC59.200 Đặng Hữu Đạt 05/12/2006 Nam Hà Tây KT máy lạnh và ĐHKK
198 TC59.201 Nguyễn Anh Tuấn 26/02/2006 Nam Hà Tây Điện công nghiệp
199 CĐLT59.007 Hoàng Xuân Tạo 26/09/2004 Nam Hà Tây KT máy lạnh và ĐHKK
200 CĐLT59.008 Nguyễn Đức Quý 06/11/2004 Nam Hà Tây KT máy lạnh và ĐHKK
201 CĐLT59.009 Nguyễn Thị Huệ 11/12/1991 Nữ Hà Tây KT chế biến món ăn
202 CĐLT59.010 Hoàng Văn Lượng 30/03/2003 Nam Nam Định KT chế biến món ăn
203 CĐLT59.011 Phạm Thị Băng Băng 31/10/2003 Nữ Nam Định Công nghệ thông tin
204 CĐLT59.012 Nguyễn Đức Vương 19/09/2004 Nam Hà Nội Công nghệ thông tin
205 CĐLT59.014 Trần Ngọc Huy 12/04/2002 Nam Nam Định KT chế biến món ăn
206 CĐLT59.015 Dương Tuấn Anh 01/06/2004 Nam Hà Nội Điện công nghiệp
207 CĐLT59.016 Nguyễn Văn Quyết 29/03/2004 Nam Hà Nội Điện công nghiệp
208 CĐLT59.017 Doãn Văn Chinh 17/12/2004 Nam Hà Nội Điện công nghiệp
209 CĐLT59.018 Nguyệt Nhật Ánh 02/05/2004 Nam Hồ Chí Minh Điện công nghiệp
210 CĐLT59.019 Đào Văn Hiểu 19/01/2004 Nam Hà Nội Điện công nghiệp
211 CĐLT59.020 Phạm Ngọc Đức 04/02/2004 Nam Hà Nội Điện công nghiệp
212 CĐLT59.021 Bùi Gia Huy 23/08/2004 Nam Ninh Bình Điện công nghiệp
213 CĐLT59.022 Dương Tuấn Anh 06/10/2004 Nam Hà Nam Điện công nghiệp
214 CĐLT59.023 Nguyễn Thị Mai 26/05/2004 Nữ Hà Tây Công nghệ thông tin
215 CĐLT59.024 Phạm Việt Anh 08/09/2004 Nam Hà Nội Công nghệ thông tin
216 CĐLT59.025 Phạm Thanh Kỳ 15/01/2003 Nam Nam Định KT máy lạnh và ĐHKK
217 CĐ59.005 Lâm Mạnh Hùng 08/03/2003 Nam Hà Tây KT máy lạnh và ĐHKK
218 CĐ59.006 Quách Văn Tuấn 08/10/2002 Nam Hà Tây KT máy lạnh và ĐHKK
219 CĐ59.007 Nguyễn Minh Đức 30/08/2003 Nam Hà Tây Cắt gọt kim loại
220 CĐ59.008 Phạm Ngọc Thịnh 09/07/2003 Nam Hà Tây Công nghệ ô tô
221 CĐ59.009 Nguyễn Đức Minh 13/01/2003 Nam Hà Tây KT máy lạnh và ĐHKK
222 TC59.202 Phạm Thị Kim Liên 21/03/2006 Nữ Hà Tây Kế toán doanh nghiệp
223 TC59.203 Nghiêm Thế Quyền 13/07/2005 Nam Hà Tây Công nghệ ô tô