Kế hoạch Tổ chức Lễ kỉ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Dạ hội thanh niên năm 2019

Kế hoạch Tổ chức Lễ kỉ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Dạ hội thanh niên năm 2019Tác giả bài viết: Lê Thị Mai

Nguồn tin: Đoàn thanh niên