Thứ tư - 24/06/2015 15:22

Giới thiệu KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH - CNTT

Khoa Điện – CNTT trường CĐN Cơ điện & CNTP Hà Nội là một khoa có số lượng giảng viên nhiều nhất trường, là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống trong các lĩnh vực và đã đạt được nhiều thành tích, nổi bật là: Giải nhất, nhì thiết bị tự làm toàn quốc. Giải nhất, nhì, ba giáo viên giỏi toàn quốc. Đội Robocon lần đầu tham gia đã vào tới vòng chung kết năm 2015. Học sinh, sinh viên đã đạt nhiều giải cao: cấp Bộ, cấp Thành phố.

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Văn phòng:
             - Địa điểm:  Phòng 306 – Dãy nhà A10
             - Điện thoại: 0912820408
             - Email: Truongvinhthinh@gmail.com

 • Ban chủ nhiệm khoa:
    - Trưởng khoa:                    Th.S: Trương Vĩnh Thịnh                Điện thoại: 0912-820408
    - Phó trưởng khoa:              Th.S: Lương Thị Hạnh                     Điện thoại: 0904-470717
 
 • Tổ trưởng bộ môn:
 - Bộ môn Điện CN:               Th.S Nguyễn Ngọc Lân                      Điện thoại: 0917-384568
 - Bộ môn Điện tử, điện lạnh: Th.S Phùng Văn Lương                      Điện thoại: 0904-005486
 - Bộ môn CNTT:                   K.S:  Nguyễn Cao Cường                  Điện thoại: 0978-771900

 • Số Cán bộ, giáo viên: 29 (100% đạt chuẩn)
* Trong đó:
              - Trình độ Thạc sĩ: 08; Đang theo học Cao học: 07
              - Trình độ đại học: 14
              - Giáo viên giỏi cấp Quốc gia: 03
              - Giáo viên giỏi cấp Thành phố: 05
* Chức năng: 
- Khoa là một đơn vị cơ sở thuộc trường tổ chức, quản lý toàn bộ giáo viên, HSSV và CSVC thuộc khoa để thực hiện quá trình đào tạo theo kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo của ngành học, đảm bảo chất lượng theo mục tiêu đã công khai.
-Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, thực nghiệm và lao động sản xuất.
Nhiệm vụ của khoa: 
- Lập kế hoạch giáo dục đào tạo, tiến độ giảng dạy, công tác giáo viên, xây dựng cơ sở vật chất.
- Tổ chức thực hiện quá trình giáo dục đào tạo theo kế hoạch đã được duyệt
- Tổ chức kiểm tra công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của HSSV theo qui chế.
- Tổng hợp số liệu, phân tích chất lượng đào tạo, đề ra biện pháp thiết thực để nâng cao chất lượng đào tạo.
- Tổ chức công tác NCKH, sáng kiến cải tiến; áp dụng các tiến bộ khoa học giáo dục và thực tiễn khoa học Công nghệ của ngành vào công tác giảng dạy học tập. Động viên giáo viên tham gia các đề tài NCKH và nâng cao trình độ.
- Quản lý cơ sở vật chất thực tập như : Phòng thí nghiệm, phòng học chuyên dùng, phòng học, xưởng... Khai thác triệt để CSVC hiện có phục vụ cho giảng dạy học tập thực nghiệm khoa học và lao động sản xuất.
- Tổ chức biên soạn chương trình môn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy, hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, bài tập và cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.
- Tổ chức báo cáo sáng kiến, cải tiến, học thuật trong Khoa về nghiệp vụ giảng dạy, chuyên môn.
- Xây dựng kế hoạch hội giảng, dự giờ, bồi dưỡng, kèm cặp giáo viên mới hàng năm
- Tổ chức thi kiểm tra, đánh giá, phân tích chất lượng học tập của HS-SV
- Công tác quản lý và giáo dục học sinh - sinh viên:
+ Quản lý HS-SV các lớp về các hoạt động học tập, rèn luyện và sinh hoạt.
+ Phối hợp với phòng CT HSSV, Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong năm học
+ Phân công giáo viên chủ nhiệm, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá phân loại giáo viên chủ nhiệm, chỉ đạo bầu cán bộ lớp, hướng dẫn các lớp xây dựng và thực hiện chương trình hành động trong tháng học kỳ, năm học. Bồi dưỡng cán bộ lớp, theo dõi hoạt động, đề nghị khen thưởng hoặc phê bình các lớp, cán bộ lớp, chỉ đạo thành lập tự quản học sinh .
+ Tổng hợp các vấn đề quản lý học sinh, sinh viên của Khoa đảm bảo phát huy quyền dân chủ của học sinh. Chỉ đạo các bộ môn thực hiện giáo dục HSSV theo đặc thù và truyền thống ngành nghề, tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội qui của học sinh, sinh viên.
+ Đề nghị nhà trường cho học sinh nghỉ theo chế độ, tổng hợp hồ sơ của học sinh chuyển phòng CT HSSV báo cáo Hiệu trưởng những HSSV xin thôi học, tiếp nhận lại, vi phạm kỷ luật.
+ Tổ chức phân loại học tập, rèn luyện của học sinh - sinh viên
+ Giải quyết những vấn đề quản lý HSSV theo phân cấp của trường.
- Công tác thi đua :
+ Tổ chức đăng ký thi đua theo năm học, đánh giá kết quả thực hiện thi đua đã đề ra, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân.
+ Tổ chức hoạt động phong trào văn thể trong Khoa và tham gia các phong trào văn thể của trường để nâng cao đời sống tinh thần cho học sinh - sinh viên, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện.
* CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA ĐIỆN - ĐTĐL - CNTT: 
I. Hệ cao đẳng nghề:
          1. Cao đẳng nghề điện công nghiệp
          2. Cao đẳng nghề điện tử công nghiệp
          3. Cao đẳng nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí.
          4. Cao đẳng nghề CNTT
II. Hệ trung cấp nghề:
          1. Trung cấp nghề điện công nghiệp
          2. Trung cấp nghề điện tử công nghiệp
          3. Trung cấp nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí
          4. Trung cấp nghề CNTT

III. Hệ liên thông:

          1. Liên thông từ Trung cấp nghề Điện CN  lên Cao đẳng nghề điện CN

          2. Liên thông từ Trung cấp nghề Điện lạnh  lên Cao đẳng nghề điện lạnh

          3. Liên thông từ Trung cấp nghề CNTT  lên Cao đẳng nghề CNTT        

 IV. Hệ ngắn hạn:
Chứng chỉ: Tin học, PLC, Sửa chữa điện công nghiệp và dân dụng, Sửa chữa điện lạnh.

♦ Phương thức đào tạo của Khoa Điện - Điện tử điện lạnh - CNTT:
- Lấy người học làm trung tâm, chất lượng là hàng đầu, đào tạo gắn liền với nhu cầu và thực tế sản xuất của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Lý thuyết gắn liền với thực hành, dành nhiều thời gian thực hành tại xưởng trường và cơ sở sản xuất ngoài trường.
- Chuyển giao cho người học các tri thức, phương pháp học và nghiên cứu tiên tiến về lãnh vực công nghệ và quản lý dựa trên kinh nghiệm thực tế và kết quả thực nghiệm của các trường có uy tín của trong và nước ngoài.
- Đào tạo và rèn luyện cho người học những kỹ năng quản lý cần thiết trong xử lý công việc để có thể thực thi nhiệm vụ một cách độc lập, đáp ứng yêu cầu thiết yếu của doanh nghiệp.
 
KHOA ĐIỆN, CNTT – ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
   Khoa Điện – CNTT trường CĐN Cơ điện & CNTP Hà Nội là một khoa có số lượng giảng viên nhiều nhất trường, là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống trong các lĩnh vực và đã đạt được nhiều thành tích, nổi bật là: Giải nhất, nhì thiết bị tự làm toàn quốc. Giải nhì, ba giáo viên giỏi toàn quốc. Đội Robocon lần đầu tham gia đã vào tới vòng chung kết. Học sinh, sinh viên đã đạt nhiều giải cao: cấp Bộ, cấp Thành phố.
 Khoa gồm có 3 tổ bộ môn: Điện CN; Điện tử, điện lạnh và CNTT. Đội ngũ trong khoa hiện tại là 29, trong đó chỉ có 17 biên chế chính thức. Trình độ chuyên môn đều đạt chuẩn, trong đó có 8 Ths và 7 giáo viên đang theo học Cao học.
  Trong những năm qua Khoa đã đào tạo 3 cấp trình độ trong đó có 03 nghề trình độ Cao đẳng: (Điện CN; Điện lanh; CNTT). 04 nghề trình độ Trung cấp:(Điện CN; Điện tử; Điện lanh; CNTT). Dạy nhiều lớp SCN điện, Tin học . Ngoài ra còn dạy bồi dưỡng nâng cao trình độ, nâng bậc cho mọi đối tượng mà Khoa có thế mạnh. Nghề Điện CN đã được BLĐ – TBXH chọn là nghề trọng điểm Quốc gia.
  Quy mô đào tạo của Khoa Điện – CNTT không ngừng phát triển. Hiện nay Khoa đang đảm nhận đào tạo hơn 1.000 học sinh, sinh viên.
  Hoạt động của Khoa không ngừng phát triển gắn liền với sự phát triển của nhà trường, trong hoạt động của Khoa, tập thể cán bộ, giáo viên luôn lấy chất lượng dạy và học đặt lên hàng đầu, lấy lợi ích của người học làm trung tâm, làm định hướng cho mọi hoạt động của Khoa. Học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều có kiến thức, kỹ năng, được sự tin cậy của các đơn vị tuyển dụng.
  Đội ngũ Cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên của Khoa luôn tích cực tham gia các phong trào, thực hiện tốt nội quy, quy chế và đã góp phần tích cực vào các thành tích chung của nhà trường. Năm học 2013-2014, Khoa đã được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
  Trên cơ sở đội ngũ, có nhiều thành tích đã đạt được và tự nhận thức lấy lợi ích của người học làm trung tâm; với lòng thương yêu đối với học sinh, sinh viên, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể cán bộ, giáo viên 

Khoa Điện - Điện Tử - Điện lạnh - CNTT trong những năm tới, định hướng hoạt động của Khoa tập trung vào các mặt chủ yếu sau:
- Tăng cường giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất thực sự trong tập thể Tổ bộ môn, trong Khoa và nhà trường.
- Tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả các  phong trào chung, thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường, có trách nhiệm cao và đạt kết quả tốt trong công tác chuyên môn của từng Cán bộ, giáo viên của Khoa.
- Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học của Khoa, chú trọng đến chất lượng giảng dạy của từng giáo viên và nâng cao chất lượng của giáo viên đối với học sinh, sinh viên.
- Tăng cường công tác quản lý, thực hành tiết kiệm, tăng cường cơ sở vật chất, sắp xếp các phòng học lý thuyết, phòng học thực hành hợp lý, bảo đảm khoa học, lô gíc, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.
- Thực hiện sinh hoạt chuyên môn có chất lượng cao ở cấp Tổ bộ môn theo định kỳ, ít nhất một tháng 01 lần. Các Tổ bộ môn thường xuyên rà soát đề cương chi tiết của từng mô đun, môn học, tổ chức xây dựng, điều chỉnh các nội dung chuyên môn của từng mô đun, môn học cho phù hợp theo hình thức tập thể nhóm chuyên môn để thực hiện giảng dạy thống nhất. Hàng năm chủ động thực hiện rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo đối với các nghề đào tạo của Khoa cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của xã hội.
- Phấn đấu năm 2015 có giáo viên đạt giải Quốc gia; năm 2016 có mô hình thiết bị tự làm đạt giải toàn Quốc.
- Cán bộ, giáo viên thực hiện tốt mối liên hệ với các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn thành phố để tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh, sinh viên có thể thực tập, thực tế và tìm kiếm cơ hội việc làm tại các đơn vị, cơ sở doanh nghiệp.
- Trong công tác nâng cao chất lượng giảng dạy, Khoa thực hiện phân công hợp lý, ổn định, phù hợp, cụ thể các mô đun, môn học “chiến lược” cho từng giáo viên. Mỗi mô đun, môn học có ít nhất 02 giáo viên đảm nhiệm và phải có 01 giáo viên chịu trách nhiệm chính, mỗi giáo viên đảm nhiệm ổn định từ 02 đến 03 mô đun, môn học. Trên cơ sở phân công, mỗi giáo viên có trách nhiệm và điều kiện nghiên cứu chuyên sâu các nội dung, bài giảng của mình.
- Trong công tác biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình, khoa khuyến khích việc thực hiện theo tập thể nhóm chuyên môn. Đối với đề thi kiểm tra kết thúc mô đun, môn học; thi Tốt nghiệp được thực hiện theo ngân hàng đề thi.
- Xây dựng cơ chế và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho những giáo viên đam mê nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ.
 Bằng trách nhiệm chia sẽ lẫn nhau và yêu thương học trò của mỗi Thầy, Cô giáo trong khoa. Tập thể Cán bộ, giáo viên Khoa Điện - Điện Tử - Điện lạnh - CNTT là tập thể đoàn kết và cùng phấn đấu thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ theo định hướng đề ra, sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển chung của nhà trường hiện tại cũng như trong tương lai!
                                                    Hà Nội, ngày 10/6/2015                                                      

Tác giả bài viết: Ths: Trương Vĩnh Thịnh • Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết
   

  Chương trình đại hội đảng bộ trường lần thứ XI

  PHIÊN TRÙ BỊ (Buổi chiều ngày 24/4/2015, từ 14 giờ đến 16...

  Đào tạo nghề miễn phí cho lao động nông thôn 2015

  Tiếp tục triển khai QĐ 1956 của TT Chính phủ v/v đào tạo...

  Cơ hội cho người lao đông tại phiên giao dịch việc làm huyện Phú Xuyên

  Huyện Phú xuyên có 28 xã, thị trấn với trên 187 nghìn nhân...

  Tham gia phiên giao dịch việc làm Phú Xuyên lần thứ 3 - năm 2015

  Ngày 28 tháng 3 năm 2015, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và...

  Ký hợp đồng dạy nghề cho lao động nông thôn Huyện Thường Tín

  Ngày 11 tháng 4 năm 2014, tại phòng Lao động - TBXH huyện...

  Đang truy cậpĐang truy cập : 10


  Hôm nayHôm nay : 1448

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 275126

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2215864