Thứ hai - 22/06/2015 18:53

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HÀ NỘI

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

BCH Đoàn Thanh niên Trường CĐN Cơ điện và CNTP Hà Nội khóa XIII (Nhiệm kỳ 2014 – 2016) được Đại hội đại biểu Đoàn trường bầu ra gồm 11 đ/c, trong đó có 7 đ/c thuộc Chi đoàn giáo viên và 4 đ/c thuộc Chi đoàn học sinh sinh viên.

1. Bí thư: Đ/c Nguyễn Hải Vân

Đơn vị công tác: Phòng Tài chính kế toán

Số điện thoại: 0942.629.562

Email: haivan156@gmail.com

2. Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Thành Kiên

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí – Động lực

Số điện thoại: 0915. 944.655

Email: nguyenthanhkien80@gmail.com

3. Ủy viên Ban thường vụ: Đ/c Trần Đức Thịnh

Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí – Động lực

Số điện thoại: 0972.215.158

Email: thinhckdl2011b@gmail.com

4. Các ủy viên BCH:

Đ/c Phùng Thị Thảo – Khoa KHCB và Kinh tế

Đ/c Lê Thị Mai – Khoa Điện – Điện tử Điện lạnh và CNTT

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Mai – Khoa KHCB và Kinh tế

Đ/c Nguyễn Tùng Lâm - Khoa Điện – Điện tử Điện lạnh và CNTT

Đ/c Ngô Văn Chắc – Chi đoàn TC Điện K52

Đ/c Nguyễn Lê Cường – Chi đoàn TC CNTT K51

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền – Chi đoàn TC KTDN K52

Đ/c Hoàng Duy Tuân – Chi đoàn C Đ Máy lạnh K51

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2014 - 2016

1. Mục tiêu cơ bản

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường CĐN Cơ điện và CNTP Hà Nội nhiệm kỳ 2014 – 2016 xác định mục tiêu cơ bản là: “Đổi mới toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị cho ĐVTN, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống quê hương đất nước; đẩy mạnh các phong trào, hoạt động lớn của tuổi trẻ; chăm lo đáp ứng yêu cầu nguyện vọng, quyền lợi chính đáng cho ĐVTN; rèn luyện đội ngũ ĐVTN có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có tác phong công nghiệp, có tay nghề chuyên môn giỏi đáp ứng đòi hỏi của các doanh nghiệp và xã hội, biết kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ học sinh sinh viên nhà trường; sáng tạo, xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng và phát triển Trường CĐN Cơ điện & CNTP Hà Nội trở thành cơ sở đào tạo nghề có uy tín trên phạm vi toàn quốc”.

2. Một số chỉ tiêu cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường CĐN Cơ điện và CNTP Hà Nội trong nhiệm kỳ 2014 - 2016

- 100% cán bộ ĐVTN tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XIV, Đại hội Đoàn Huyện Phú xuyên lần thứ XXII; các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2.1. Tiếp tục hưởng ứng có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo lời Bác”.

2.2. Phấn đấu 100% ĐVTN là viên chức, giáo viên sử dụng thành thạo máy tính, có trình độ ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu công việc.

2.3. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, có ít nhất 50% đoàn viên là giáo viên, viên chức có trình độ Thạc sĩ trở lên, có ít nhất 01 đ/c làm NCS.

2.4. Phấn đấu đạt tỷ lệ ĐVTN là HSSV có học lực khá trở lên tối thiểu là 60%.

2.5. Kết nạp từ 100 - 150 đoàn viên mới, giới thiệu từ 10-15 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp.

2.6. Phấn đấu đạt tỷ lệ 65% - 70% các chi đoàn đạt danh hiệu chi đoàn vững mạnh, tập thể học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp.

2.7. 100% các chi đoàn có ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên. Trong đó có từ 1 đến 2 công trình cấp Đoàn trường.

2.8. Có ít nhất 500 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo, chung sức vì cộng đồng, tình nguyện vì trẻ thơ, tình nguyện tại địa phương nơi cư trú.

2.9. 100% đội ngũ cán bộ đoàn được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội.

2.10. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nhằm góp phần xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh trong ĐVTN.

3. Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2016

Chương trình 1 : Nâng cao chất lượng Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho ĐVTN , xây dựng thế hệ trẻ Trường CĐN Cơ điện và CNTP Hà Nội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nếp sống văn minh thanh lịch.

- Tuyên truyền, quán triệt trong ĐVTN nội dung các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết của Đoàn cấp trên. Triển khai, lồng ghép việc giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN một cách thường xuyên, liên tục đặc biệt vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm. Duy trì và đổi mới nội dung chương trình của Ban phát thanh thanh niên. Tham gia đầy đủ và có chất lượng các hoạt động, các hội thi do đoàn cấp trên phát động.

- Tổ chức đăng ký thi đua danh hiệu “Tập thể thanh niên giáo viên giảng dạy tốt" và “ Tập thể thanh niên học tập tốt, rèn luyện tốt vì ngày mai lập nghiệp” cho 100% chi đoàn ngay từ đầu năm học; các chi đoàn, phòng ở đều có các biểu mẫu thi đua giúp ĐVTN xác định đúng đắn phương hướng học tập, rèn luyện, tu dưỡng của mình. Phát huy mọi khả năng phấn đấu đạt tỷ lệ 70% các chi đoàn họcsinh được công nhận danh hiệu “Tập thể thanh niên học tập - rèn luyện tốt”, chi đoàn giáo viên đạt danh hiệu “Tập thể thanh niên giảng dạy, công tác tốt”, Đoàn trường đạt danh hiệu “Đoàn trường có phong trào học tập - rèn luyện tốt”. Hướng đến mục tiêu xây dựng và đào tạo lớp ĐVTN mới có hoài bão lý tưởng cao đẹp, có phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “ Tuổi trẻ trường CĐN Cơ điện & CNTP Hà Nội học tập tốt, rèn luyện tốt vì ngày mai lập nghiệp”, hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả, thiết thực các cuộc vận động của Thành Đoàn Hà nội như: 5 tiêu chí Thanh niên thủ đô, 6 giá trị cốt lõi, 5 tiết kiệm ( tiết kiệm thời gian; tiết kiệm sức lao động; tiết kiệm trong chi tiêu, mua sắm; tiết kiệm năng lượng và tài nguyên nước; tiết kiệm nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt ) phù hợp với điều kiện hoạt động của nhà trường. Đồng thời biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến nhằm khuyến khích động viên đông đảo ĐVTN tham gia tích cực các cuộc vận động do Đoàn tổ chức.

- Tăng cường công tác thăm dò dư luận, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của ĐVTN để chủ động, tích cực tham mưu với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, tăng cường phối hợp với các Phòng, Khoa, Đoàn thể khác trong nhà trường nhằm đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền chủ nghĩa Mác- LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật, ý thức công dân, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống âm mưu “Diễn biến hoà bình”, đưa nội dung 6 bài học lý luận chính trị vào sinh hoạt thường kỳ của ĐVTN.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương, Thủ đô và đất nước; Tiến hành các hoạt động giao lưu kết nghĩa với các đơn vị bạn trên địa bàn nhằm tăng cường sự hiểu biết, học hỏi và giúp đỡ nhau trong các hoạt động.

Chương trình 2: Tiếp tục triển khai sâu rộng và hiệu quả các phong trào: “Tôi yêu Hà Nội”, “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội thủ đô”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”.

- Thực hiện có hiệu quả, thiết thực các đợt hoạt động cao điểm như Tháng thanh niên; Chương trình tiếp sức mùa thi; Chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện.

- Tổ chức đăng ký đảm nhận và thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ, hoạt động của nhà trường.

- Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng, tổ chức các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hiến máu nhân đạo, tri ân các anh hùng liệt sỹ.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động “Tuổi trẻ thủ đô chung tay xây dựng văn hóa giao thông”.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ HSSV vay vốn tín dụng học tập, hỗ trợ giúp đỡ HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ĐVTN và xã hội về học nghề, lập nghiệp thông qua các buổi tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT trong khu vực tuyển sinh của Nhà trường.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động theo mô hình CLB, các diễn đàn thanh niên nhằm thu hút thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn, Hội qua đó trang bị kiến thức, kỹ năng sống giúp ĐVTN có lối sống lành mạnh, tích cực, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Chương trình 3: Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS HCM vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền; là nòng cốt chính trị đối với Hội Liên hiệp thanh niên Trường CĐN Cơ điện và CNTP Hà Nội .

- Đổi mới nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Đoàn; Đẩy mạnh chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tiến hành xây dựng và công khai các tiêu chí xem xét giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đến các chi đoàn để mọi ĐVTN được biết và phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

- Tăng cường công tác quản lý đoàn viên và phát triển đoàn viên theo đúng nguyên tắc, điều lệ. Phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp hoạt động với Uỷ ban Hội LHTN để tập hợp thanh niên, vận động, giáo dục, bồi dưỡng kết nạp 100% thanh niên vào Đoàn.

- Tiếp tục tăng cường công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; phấn đấu có tối thiểu 15 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong nhiệm kỳ 2014 – 2016.

TM. BAN CHẤP HÀNH

Bí thư

 

 

Nguyễn Hải Vân

Tác giả bài viết: Nguyễn Hải Vân

Nguồn tin: Đoàn Thanh Niên • Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

  Những tin mới hơn

   

  Chương trình đại hội đảng bộ trường lần thứ XI

  PHIÊN TRÙ BỊ (Buổi chiều ngày 24/4/2015, từ 14 giờ đến 16...

  Đào tạo nghề miễn phí cho lao động nông thôn 2015

  Tiếp tục triển khai QĐ 1956 của TT Chính phủ v/v đào tạo...

  Cơ hội cho người lao đông tại phiên giao dịch việc làm huyện Phú Xuyên

  Huyện Phú xuyên có 28 xã, thị trấn với trên 187 nghìn nhân...

  Tham gia phiên giao dịch việc làm Phú Xuyên lần thứ 3 - năm 2015

  Ngày 28 tháng 3 năm 2015, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và...

  Ký hợp đồng dạy nghề cho lao động nông thôn Huyện Thường Tín

  Ngày 11 tháng 4 năm 2014, tại phòng Lao động - TBXH huyện...

  Đang truy cậpĐang truy cập : 2


  Hôm nayHôm nay : 420

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9912

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5216139